Ban quản trị

TS.BS. Nguyễn Văn Thành
(Trưởng ban, phụ trách nguồn thông tin từ Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ)

E-mail: drthanhbk@gmail.com

 

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi
(Đồng Trưởng ban, phụ trách nguồn thông tin từ Văn phòng Đại diện tại Hải Phòng)

E-mail: hoinguyenthanhbm@gmail.com

 

BS. Phạm Thị Huệ
(Thư ký thường trực)

E-mail:phamthihue032018@gmail.com

 

BS. Nguyễn Thị Kiều Trang
(Thư ký)

E-mail: ntktrang.dr@gmail.com