Báo cáo khoa học Hội nghị Đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng và Viêm phổi bệnh viện lần thứ 5

Bài báo cáo khoa học
Ngày 14 tháng 9 năm 2019
CME các chuyên đề hô hấp
1. ABRP 2019-02: X quang ngực trong chẩn đoán viêm phổi
PGS.TS Trần Văn Ngọc

Xem tại đây

2. ABRP 2019-01: Hướng dẫn đọc kết quả khí máu động mạch trong cấp cứu và hồi sức nội khoa
BSCKII. Bùi Xuân Phúc, TS.BS Lê Thượng Vũ

Xem tại đây

Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Phiên toàn thể
Chủ tọa:
PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, GS.TS Ngô Quý Châu, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS Trần Văn Ngọc
1. ABRP 2019-19-Tình hình lao kháng thuốc và ý thức sử dụng kháng sinh hợp lý trong NKHH cộng đồng
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung

Xem tại đây

3. ABRP 2019-22-Cập nhật các phương pháp xét nghiệm vi sinh mới trong thực hành lâm sàng
TS.BS Phạm Hùng Vân

Xem tại đây

Phiên 1: Viêm phổi bệnh viện – Viêm phổi thở máy
Chủ tọa:
GS.TS Đỗ Quyết, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ
1. ABRP 2019-10-Tối ưu liều kháng sinh trong điều trị viêm phổi do K.neumoniae dựa trên PK/PD
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh

Xem tại đây

2. ABRP 2019-11-Kháng sinh qua đường khí dung: Cập nhật về dược động dược lực học, chỉ định và chứng cứ trong điều trị viêm phổi bệnh viện đa kháng
TS.BS Lê Thượng Vũ

Xem tại đây

3. ABRP 2019-12-Chia sẻ kinh nghiệm chương trình giám sát sử dụng kháng sinh tại BVCR
ThS.BS Tôn Thanh Trà

Xem tại đây

4. ABRP 2019-13-Kiểu hình đề kháng kháng sinh trong VPTM tại BVND Gia Định
ThS.BS Trần Minh Giang

Xem tại đây

5. ABRP 2019-15- Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPBV tại BV Thống Nhất
BSCKII. Ngô Thế Hoàng

Xem tại đây

6. ABRP 2019-14-Giải pháp phối hợp kháng sinh trong nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm đa kháng: Những tiếp cận mới

PGS.TS Trần Quang Bính

Xem tại đây

7. ABRP 2019-16-Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện viêm phổi liên quan thở máy: Thách thức và giải pháp
PGS.TS Lê Thị Anh Thư

Xem tại đây

Phiên 2 Viêm phôi cộng đồng và Đợt cấp COPD nhiễm khuẩn
Chủ tọa: PGS.TS Trần Văn Ngọc, TS.BS Nguyễn Văn Thành, PGS.TS Lê Tiến Dũng, BSCKII Võ Đức Chiến
1. ABRP 2019-23-Nhiễm P.aeruginosa mạn tính và đợt cấp COPD
TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh

Xem tại đây

2. ABRP 2019-24- Tương tác bệnh học vi rút vi khuẩn trong NTHH cấp tính
TS.BS Nguyễn Văn Thành

Xem tại đây

3. ABRP 2019-25 -Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPCĐ tại BV Thống Nhất
BSCKII. Ngô Thế Hoàng

Xem tại đây

4. ABRP 2019-26 – Betalactam – Từ quá khứ đến hiện tại
ThS.BSCKII Trần Thị Tố Quyên

Xem tại đây

5. ABRP 2019-27-Tác nhân vi sinh và sử dụng kháng sinh trong giãn phế quản
BSCKII. Nguyễn Đình Duy

Xem tại đây

6. ABRP 2019-28 – Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình
PGS.TS Lê Tiến Dũng

Xem tại đây

7. ABRP 2019-29 – Phối hợp KS hay đơn vị trong VPCĐ nặng
PGS.TS Trần Văn Ngọc

Xem tại đây

8. ABRP 2019-30- Cập nhật nhiễm khuẩn huyết 2019
ThS.BS Huỳnh Quang Đại

Xem tại đây

Phiên 3. Viêm phổi do nấm
Chủ tọa: GS.TS Ngô Quý Châu, TS.BS Phạm Hùng Vân, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh
1. ABRP 2019-31 – Nhiễm candida xâm lấn tại icu – ứng dụng guideline vào thực tiễn lâm sàng
BSCKII. Thái Minh Thiện

Xem tại đây

2. Real time PCR chẩn đoán nấm xâm lấn
TS.BS Phạm Hùng Vân

Xem tại đây

3. ABRP 2019-32 – Dinh Dưỡng cho bệnh nhân viêm phổi
TS.BS Lưu Ngân Tâm

Xem tại đây

4. ABRP 2019-33 – Tiếp cận chẩn đoản và điều trị viêm phổi BV do nấm
TS.BS Cao Xuân Thục

Xem tại đây

5. Dự phòng viêm phổi do nấm
PGS.TS Vũ Văn Giáp

Xem tại đây

6. ABRP 2019-34 – Ca lâm sàng VP do nấm
ThS.BS Dương Minh Ngọc

Xem tại đây

Phiên 4. Viêm phổi ở trẻ em
Chủ tọa: PGS.TS Phan Hữu Nguyệt Diễm, PGS.TS Phạm Minh Hồng, PGS.TS Tạ Văn Trầm
1. ABRP 2019-35 – Viêm phổi do tụ cầu kháng thuốc ở trẻ em
PGS.TS Phạm Hữu Nguyệt Diễm

Xem tại đây

2. ABRP 2019-36 – Sởi và biến chứng hô hấp ở trẻ em
TS.BS Trần Anh Tuấn

Xem tại đây

3.  ABRP 2019-37 – Chẩn đoán và điều trị suy hô hấp ở trẻ em
PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng

Xem tại đây

4.  ABRP 2019-39 – Điều trị NKHH cộng đồng ở trẻ em
PGS.TS Tạ Văn Trầm

Xem tại đây

5. ABRP 2019-38 – Cập nhật về VPBV ở trẻ em
PGS.TS Phạm Văn Quang

Xem tại đây