Báo cáo khoa học Thông điệp cuối năm, Cần Thơ 2019

Bài báo cáo khoa học Thông điệp cuối năm, Cần Thơ 2019
Ngày 28 tháng 12 năm 2019
Chủ tọa: PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS Trần Văn Ngọc,  TS. BS. Nguyễn Văn Thành
1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư phổi
PGS.TS Trần Văn Ngọc
Xem tại đây
2. Hen Nặng -Khó điều trị -Tiếp cận điều trị mới

TS.BS Nguyễn Văn Thành

Xem tại đây
3. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm từ quan điểm vi sinh trong VPCĐ
TS.BS Nguyễn Văn Thành
Xem tại đây
 4. Chẩn đoán vi sinh trong thực hành viêm phổi
TS.BS Phạm Hùng Vân
Xem tại đây
5. Chẩn đoán sớm và điều trị lao phổi sớm
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung
Xem tại đây
6. Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng
TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy
Xem tại đây

Tin liên quan ...