– Ca lâm sàng: Dãn phế quản

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...