– Ca lâm sàng: Dị vật phế quản bỏ quên

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...