– Ca lâm sàng: Đợt cấp COPD có chỉ định và thực hiện thở máy không xâm lấn

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...