– Ca lâm sàng được chẩn đoán và điều trị: Áp xe phổi

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...