– Ca lâm sàng: Chẩn đoán và điều trị áp xe phổi

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...