– Ca lâm sàng: Tràn dịch màng phổi

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.  

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

 

Tin liên quan ...