– Ca lâm sàng: Tràn khí màng phổi/ Đợt cấp COPD. Những lưu ý khi xử trí ban đầu không hiệu quả

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...