– Các bài báo tại Hội nghị EAMME lần thứ 2 ngày 08-09/10/2016

Các bạn đọc giả nhấp vào đường link của từng bài để tải về.   VPCĐ: cập nhật 2016. COPD: cập nhật 2016 Tối ưu hóa phát đồ kháng sinh dựa trên pK/pD Xquang ngực cơ bản Tiếp cận ca lâm sàng pK/pD kháng sinh Hen và hút thuốc lá Sử dụng NICE-VN trong thực […]

Các bạn đọc giả nhấp vào đường link của từng bài để tải về.

 

VPCĐ: cập nhật 2016.

COPD: cập nhật 2016

Tối ưu hóa phát đồ kháng sinh dựa trên pK/pD

Xquang ngực cơ bản

Tiếp cận ca lâm sàng pK/pD kháng sinh

Hen và hút thuốc lá

Sử dụng NICE-VN trong thực hành lâm sàng bệnh phổi

Tin liên quan ...