– Các bài báo cáo trong Hội thảo khoa học: “Điều trị Hen, COPD theo phenotype”

1. Kiểm soát hen hoàn toàn Nên hay không nên ngưng ICS 2. ACO HEN COPD 3. NHIỄM KHUẨN PHỔI MẠN TÍNH TRONG HEN VÀ COPD VAI TRÒ BỆNH HỌC VÀ XỬ TRÍ 4. Seretide_Mon qua hoi tho 5. Non atopic asthma 6. biomarker in COPD can tho 7. do nang dot cap COPD 8. […]

1. Kiểm soát hen hoàn toàn Nên hay không nên ngưng ICS

2. ACO HEN COPD

3. NHIỄM KHUẨN PHỔI MẠN TÍNH TRONG HEN VÀ COPD VAI TRÒ BỆNH HỌC VÀ XỬ TRÍ

4. Seretide_Mon qua hoi tho

5. Non atopic asthma

6. biomarker in COPD can tho

7. do nang dot cap COPD

8. Kháng sinh trong đợt cấp COPD-Từ Data tới lâm sàng

9. Vai tro cua thuoc GPQ trong dự phòng đợt cấp COPD

10. Chan doan Kieu hinh khi phe thung bang X-quang phoi_new

11. SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG THỤ THỂ LEUKOTRIENE TRONG KIỂM SOÁT HEN

12. KQ NC ENHANCE

Tin liên quan ...