Cơ cấu nhân sự

small-banner3

 

Để hoạt động trang web đa dạng & được cập nhật thường xuyên ý kiến của quý vị đồng nghiệp cũng như các cá nhân quan tâm đến hoạt động chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi xin gửi đến các bạn thông tin Ban quản trị website.

Cơ cấu nhân sự gồm 3 thành viên

1/ TS. BS. Nguyễn Văn Thành – Trưởng khoa Hô hấp bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ
Phó chủ tịch Hội lao bệnh phổi Việt Nam – Trưởng văn phòng đại diện tại Cần Thơ
Email: thanhbk@hcm.vnn.vn – newthanhbk@yahoo.com.vn

2/ ThS. BS Cao Thị Mỹ Thúy – Khoa Hô hấp bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ
Chánh văn phòng
Email: bscaothimythuy@yahoo.com

3/ BS Trần Nhựt Minh – Khoa Hô hấp bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ
Nhân viên
Email: nhutminh1989@gmail.com.