Hội đồng khoa học

Văn Phòng đại diện Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam tại Cần Thơ (VATLD-CT) xin được hân hạnh thông báo thành phần tham gia Hội đồng khoa học của trang web với nhiệm vụ bình luận, phản biện thông tin y học. Với phương châm “Vì một cộng đồng chăm sóc sức khỏe phổi chuẩn hóa, thống nhất và hội nhập“.