Viêm phổi do vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc từ cộng đồng

Mặc dù cho đến nay các kỹ thuật chẩn đoán vi sinh đã có rất nhiều tiến bộ nhưng thông báo từ các nghiên cứu đều chỉ ghi nhận khoảng 50% các trường hợp viêm phổi cộng đồng (CAP) có thể xác định được tác nhân vi sinh gây bệnh. Hầu hết các nghiên cứu […]

Mặc dù cho đến nay các kỹ thuật chẩn đoán vi sinh đã có rất nhiều tiến bộ nhưng thông báo từ các nghiên cứu đều chỉ ghi nhận khoảng 50% các trường hợp viêm phổi cộng đồng (CAP) có thể xác định được tác nhân vi sinh gây bệnh. Hầu hết các nghiên cứu đều nhận thấy S.pnemoniae là tác nhân gây bệnh chủ yếu. Tác nhân vi sinh gây bệnh không điển hình (atypic pathogens) chiếm khoảng 20-25% các trường hợp, trong nhóm này, L.pneumophilae là trong khoảng 10% (1) và đây thông thường là các trường hợp nặng.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây

Nguyễn Văn Thành

Tin liên quan ...