Support the New Massive Open Online Course (MOOC) on antimicrobial stewardship

VATLD khuyến khích các Bác sĩ tham gia đăng ký học theo đường link sau: https://www.futurelearn.com/courses/antimicrobial-stewardship   BQT

VATLD khuyến khích các Bác sĩ tham gia đăng ký học theo đường link sau: https://www.futurelearn.com/courses/antimicrobial-stewardship

 

BQT

Tin liên quan ...