– Đặc điểm lâm sàng và dịch tễ một trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm chim A H10N8: nghiên cứu mô tả (nguyên bản tiếng Anh)

Chi tiết xin download tại đây.

Chi tiết xin download tại đây.

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...