Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPCĐ tại BV Thống Nhất