– Dịch: Nội soi lồng ngực nội khoa phương pháp chẩn đoán xâm lấn tối thiểu dành cho các bác sỹ chuyên khoa hô hấp được đào tạo

Chi tiết tài liệu download tại đây

Chi tiết tài liệu download tại đây

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...