Dược động học lâm sàng trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng Dược động học lâm sàng trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Anh

Hội thảo đồng thuận chuyên gia hô hấp Việt Nam: Viêm phổi cộng đồng những vấn đề từ thực hành lâm sàng
Dược động học lâm sàng trong sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Anh

Tin liên quan ...