Giải pháp phối hợp kháng sinh trong nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm đa kháng: Những tiếp cận mới