ABRP 2019-02: X quang ngực trong chẩn đoán viêm phổi