Hội nghị khoa học chủ đề: “Điều trị hen, COPD theo phenotype”

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam triển khai các hoạt động khoa học kế hoạch năm 2018, Văn phòng Đại diện Hội tại Cần Thơ và tại Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học chủ đề: “Điều trị hen, COPD tho phenotype”

Thời gian, điểm điểm:

– Tại Cần Thơ: thứ bẩy ngày 18/8/2018, Khách sạn Anh Đào – Mekong 2, thành phố Cần Thơ.

Liên hệ Thông tin Ban tổ chức:

+ TS. Nguyễn Văn Thành, Email: drthanhbl@gmail.com, ĐT: 0913817945

Liên hệ đăng ký tham dự:

+ Phạm Trần Mộng Thảo, Email: mongthaopk@gmail.com, ĐT: 0913817945

 

– Tại Hải Phòng: thứ bẩy ngày 27/10/2018, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Liên hệ Thông tin Ban tổ chức:

+ PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Email: hoinguyenthanhbm@gmail.com, ĐT: 0989778868

Liên hệ đăng ký tham dự:

+  Nguyễn Thị Hải, Email hai.nguyenthi1960@gmail.com, ĐT: 01697942748

Chương trình chi tiết kèm theo Thu-moi-Hoi-nghi-khoa-hoc
.

Trân trọng.

Tin liên quan ...