– Họp nghiệm thu Bản thảo: Tài liệu Hướng dẫn xử trí Quốc gia xử trí Hen và COPD

Thành viên Ban soạn thảo tài liệu được Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam mời tham gia là các chuyên gia đầu ngành trong chuyên ngành lao và bệnh phổi người lớn và trẻ em trên toàn quốc. Trong không khí rất tập trung, khoa học và thẳng thắn, Ban soạn thảo đã thống […]

Thành viên Ban soạn thảo tài liệu được Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam mời tham gia là các chuyên gia đầu ngành trong chuyên ngành lao và bệnh phổi người lớn và trẻ em trên toàn quốc. Trong không khí rất tập trung, khoa học và thẳng thắn, Ban soạn thảo đã thống nhất được cơ bản những nội dung của tài liệu và đề xuất nhiều ý kiến cần chỉnh sửa. Tài liệu sẽ được hoàn thiện trên tinh thần: đầy đủ, cập nhật, khoa học và tiện dụng. Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam sẽ công bố tài liệu này vào ngày 21 tháng 8 năm 2015.
Xin nhiệt liệt chúc mừng các nhà khoa học chuyên ngành Lao và Bệnh phổi Việt Nam trong một bước đi có tính hiện đại và hội nhập vì cộng đồng.

Hình 1. THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO.

HÌNH 2. KHÔNG GIAN CUỘC HỌP.

Bản quản trị www.hoithocuocsong.org.vn

 

 

Tin liên quan ...