– Hướng dẫn sức khỏe cộng đồng: Xử trí ban đầu Hen ở cộng đồng và tuyến y tế cơ sở

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...