– Bản dịch bộ GOLD SLIDESET 2014

Các bạn đồng nghiệp thân mến, Ý tưởng khởi động một chương trình chiến lược toàn cầu chống lại bệnh COPD – GOLD (Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD) bắt đầu từ năm 1998. Đến năm 2001, bản thông báo (report) đầu tiên được công bố. Đây là chương trình toàn cầu, […]

Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Ý tưởng khởi động một chương trình chiến lược toàn cầu chống lại bệnh COPD – GOLD (Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD) bắt đầu từ năm 1998. Đến năm 2001, bản thông báo (report) đầu tiên được công bố. Đây là chương trình toàn cầu, với sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia trên toàn thế giới. Hàng năm, tài liệu này được các tiểu ban khoa học xem xét và cập nhật. Tài liệu này đang là cơ sở được tham khảo nhiều nhất trên thế giới. Các hoạt động khoa học trong lĩnh vực COPD ở Việt nam cũng dựa rất nhiều vào tài liệu này và đã có những phiên bản dịch ra tiếng Việt.
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hồi, nguyên cán bộ giảng bộ môn nội, đại học y Hà Nội, hiện nay đang công tác tại bệnh viện quốc tế Hải phòng, là một chuyên gia trong chuyên ngành hô hấp và COPD ở Việt nam. Tiến sỹ NT Hồi đã tham gia rất tích cực trong nhiều hoạt động kết hợp với Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam. TS NT Hồi cũng đã được mời tham gia biên soạn Tài liệu hướng dẫn quốc gia Hen và COPD Việt nam do Hội Lao và bệnh phổi Việt nam chủ trì (VNAC) sẽ công bố vào cuối năm 2014.
Nhân nhận được bản dịch bộ GOLD slideset của TS NT Hồi gửi tặng thông qua trang web của Hội hô hấp Hà nội, www.hoitho-cuocsong.org.vn xin trân trọng gửi tới tất cả các bạn cùng tham khảo.
Chân thành cám ơn Hội hô hấp Hà nội và TS NT Hồi.

Hội đồng khoa học www.hoitho-cuocsong.org.vn

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...