– Phân tích kết cục lâm sàng và chi phí điều trị AECOPD (phiên bản tiếng anh)

Tóm tắt:  Đợt cấp là một căn nguyên gây tàn phế, nhập viện và làm tăng chi phí điều trị trên bệnh nhân COPD. Nghiên cứu này khảo sát kết cục lâm sàng của bệnh nhân COPD có đợt cấp trung bình tới nặng không nhập viện và chi phí điều trị. Phương pháp: nghiên […]

Tóm tắt: 

Đợt cấp là một căn nguyên gây tàn phế, nhập viện và làm tăng chi phí điều trị trên bệnh nhân COPD. Nghiên cứu này khảo sát kết cục lâm sàng của bệnh nhân COPD có đợt cấp trung bình tới nặng không nhập viện và chi phí điều trị.
Phương pháp: nghiên cứu mô tả trên kết cục lâm sàng đợt cấp điều trị ngoại trú. Diễn biết đợt cấp được đánh giá vào lúc tái khám theo dõi sau 4 tuần. Phân tích chi phí điều trị bao gồm cả chi phí cho nguồn lực y tế dành cho chăm sóc đợt cấp. 
Kết quả: Trên 260 bệnh nhân được vào nghiên cứu. Tuổi trung bình 68.3 và FEV1 (% giá trị dự kiến) 58.9%. 22% có bệnh tim đồng mắc. Kháng sinh được được sử dụng phổ biết nhất là moxifloxacin (trên 137 bệnh nhân), amoxicillin–clavulanate (trên 50 bệnh nhân). Tỷ lệ thất bại ở 4 tuần là 12.5%, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm sử dụng kháng sinh chính. Tuy nhiên, bệnh nhân điều trị với moxifloxacin có thời gian bình phục triệu chứng lâm sàng nhanh hơn 1.9 ngày (p=0.001). Chi phí trung bình cho đợt cấp là 344.96€ (95 % CI: €48.55–€641.78), trong đó 9.6% chi phí cho thuốc và 72.9 cho điều trị trong bệnh viện các trường hợp thất bại ngoại trú.
Kết luận: Trị liệu kháng sinh trong nghiên cứu này đã thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của địa phương. Tỷ lệ thất bại được thấy trong nghiên cứu này là thấp hơn so với các nghiên cứu đã thông báo trước đây. Tuy nhiên, có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân thất bại cần nhập viện nhưng đã chiếm một tỷ trọng chủ yếu (2/3) trên tổng chi phí điều trị cho đợt cấp.
Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...