– Hướng dẫn thực hành: Xử trí tràn dịch màng phổi

Chi tiết tài liệu download tại đây

Chi tiết tài liệu download tại đây

Tin liên quan ...