Kết quả đối thoại chính sách tăng cường công tác phòng chống lao và lao kháng thuốc ở khu vực APEC

Kết quả đối thoại chính sách tăng cường công tác phòng chống lao và lao kháng thuốc ở khu vực APEC

Tóm tắt kết quả đối thoại phiên bản tiếng việt

Apec (VN)

Video Trailer_Hội nghị Đối thoại chính sách Tăng cường công tác phòng chống lao, lao kháng thuốc ở khu vực APEC

Tin liên quan ...