Kết quả đối thoại chính sách tăng cường công tác phòng chống lao và lao kháng thuốc ở khu vực APECKết quả đối thoại chính sách tăng cường công tác phòng chống lao và lao kháng thuốc ở khu vực APEC

Tóm tắt kết quả đối thoại phiên bản tiếng việt

Apec (VN)

Video Trailer_Hội nghị Đối thoại chính sách Tăng cường công tác phòng chống lao, lao kháng thuốc ở khu vực APEC

There are no comments yet

Tin khác đã đăng