Kháng sinh qua đường khí dung: Cập nhật về dược động dược lực học, chỉ định và chứng cứ trong điều trị viêm phổi bệnh viện đa kháng