Liên hệ

HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM

Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.3832.6249/186

Fax: +84.4.3247.4544

Email: contact@vatld.org.vn – hlbpvn@gmail.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp