Lời nói đầu

Có ai đã từng trải qua những năm tháng rất khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin mới thấy hết cái sự sung sướng của ngày nay, khi mà chỉ bằng những phương tiện cá nhân chúng ta rất dễ dàng trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua internet. Đây là nền tảng để tạo ra những kết nối rộng rãi trong các lĩnh vực mà trong đó ngành y tế, việc chăm sóc sức khỏe, lại càng quan trọng.

Trang thông in điện tử dành cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe hô hấp này với slogan là “Hơi thở và cuộc sống” ra đời với tâm huyết của nhiều thầy thuốc trong tiêu chí tạo ra một sự kết nối thầy thuốc – cộng đồng. Hơi thở là biểu hiện đầu tiên của sự sống khi chào đời và cũng là biểu hiện cuối cùng chia tay cuộc sống. Hơi thở luôn gắn liền với cuộc sống và phản ánh chất lượng cuộc sống. Chúng ta cần làm cho nguồn sinh khí dồi dào để cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.

“Bạn hãy tìm và cho chúng tôi biết bạn cần tìm gì. Bạn hãy giúp chúng tôi tìm và cho chúng tôi những điều mà chúng tôi cần tìm” là thông điệp mà thông qua trang thông in điện tử này chúng tôi muốn tạo ra sự kết nối và ngày càng mở rộng khả năng tìm kiếm, trao đổi thông tin vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe hô hấp.

Với trang thông in điện tử này, Chúng tôi và Các bạn – chúng ta đã có một người bạn. Hãy làm cho trang thông tin điện tử trở thành người bạn ngày càng thân thiết, quý giá. Hãy kết nối những bàn tay để chúng ta có vòng tay lớn.

Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp – Thầy thuốc ưu tú

Nguyễn Văn Thành