Macrolide và hiệu quả thực trong điều trị viêm phổi cộng đồng