– MQI – 1: Câu trả lời

Cho đến nay chúng ta tất cả đều thống nhất rằng sinh bệnh học COPD có sự tham gia của 2 yếu tố chính: ô nhiễm mạn tính khí thở và phản ứng của đường thở mang tính cơ địa (gen). Với quá trình nhận thức về bản chất bệnh học COPD, chúng ta đã […]

Cho đến nay chúng ta tất cả đều thống nhất rằng sinh bệnh học COPD có sự tham gia của 2 yếu tố chính: ô nhiễm mạn tính khí thở và phản ứng của đường thở mang tính cơ địa (gen). Với quá trình nhận thức về bản chất bệnh học COPD, chúng ta đã tiếp cận điều trị bệnh lý này đi từ theo phân loại mức độ tắc nghẽn (đánh giá bằng FEV1) tới theo phân loại bệnh nhân theo nhóm (có xét tới triệu chứng lâm sàng mà chúng ta đã một giai đoạn gọi là “kiểu hình”). Chuyên mục My question is (MQI) đã nêu câu hỏi: “Vai trò của ICS (thuốc corticosteroid dạng hít) như thế nào trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)?”. Chúng tôi xin mượn bài viết của Ford PA, Russell RE, Barnes PJ (năm 2009) (ThS BS CTM Thúy dịch, sẽ đang trên tạp chí Hô hấp số 6 2015) để thay cho câu trả lời.

Tai-tai-lieu

BQT

Tin liên quan ...