– MQI – 2: Câu hỏi

Câu hỏi MQI 2: Trong các tài liệu hướng dẫn (guideline) về điều trị viêm phổi, corticosteroid đường toàn thân đều được khuyến cáo là không nên chỉ định thường quy. Tuy nhiên, trong những tình huống với bệnh cảnh nhiễm trùng toàn thân nặng có nguy cơ tử vong sớm, corticosteroid toàn thân có […]

Câu hỏi MQI 2: Trong các tài liệu hướng dẫn (guideline) về điều trị viêm phổi, corticosteroid đường toàn thân đều được khuyến cáo là không nên chỉ định thường quy. Tuy nhiên, trong những tình huống với bệnh cảnh nhiễm trùng toàn thân nặng có nguy cơ tử vong sớm, corticosteroid toàn thân có nên được chỉ định không?. Ý nghĩa của chữ không thường quy trong khuyến cáo của các tài liệu hướng dẫn là gì? Và trong trường hợp cụ thể nào thì có thể sử dụng corticosteroid?

Tin liên quan ...