– Nghiên cứu loạt cas: Dị vật phế quản

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...