– Nghiên cứu SOAR (bản tiếng Anh)

Trong thực hành lâm sàng các bệnh nhiễm trùng nói chung, việc lựa chọn kháng sinh thích hợp để điều trị là rất cần thiết.   Các tài liệu hướng dẫn (guideline) quốc tế đều luôn nhấn mạnh vai trò quyết định của thầy thuốc trước một trường hợp bệnh cụ thể: chẩn đoán, đánh giá […]

Trong thực hành lâm sàng các bệnh nhiễm trùng nói chung, việc lựa chọn kháng sinh thích hợp để điều trị là rất cần thiết.

 

Các tài liệu hướng dẫn (guideline) quốc tế đều luôn nhấn mạnh vai trò quyết định của thầy thuốc trước một trường hợp bệnh cụ thể: chẩn đoán, đánh giá mức độ  nặng, khả năng sử dụng thuốc kháng sinh và quyết định điều trị kháng sinh. Những quyết định hợp lý luôn cần dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương về vi khuẩn gây bệnh hay gặp và mức độ nhậy cảm kháng sinh của tác nhân gây bệnh.

 

Nghiên cứu SOAR (viết tắt từ chữ Theo dõi tình hình đề kháng kháng sinh) là nghiên cứu đa trung tâm (trong đó có Việt Nam). Ở Việt Nam, nghiên cứu SOAR được xem là nghiên cứu đầu tiên và duy nhất cho đến nay trên vi khuẩn gây bệnh lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp thực hiện đa trung tâm trong nước và quốc tế theo một quy trình nghiên cứu chuẩn. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho đến nay đã không còn là mới nhưng những kết quả quan trọng từ nghiên cứu này rất đáng để cho chúng ta nhận định và từ đó có quyết định hợp lý trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

 

In clinical practice for infections in general, the selection of appropriate antibiotic treatment is  very necessary.
The international guidelines are always emphasized the decisive role of the physician in front of a specific case of infectious disease: diagnosis, assessment of severity, the possibility of using antibiotics and antibiotic treatment decisions. These decisions should be always based on local situation of common pathogenic bacteria and antimicrobial susceptibility levels of pathogens. 

 

SOAR (Survei of antibiotic resistance) is the multi-center study (including Vietnam). In Vietnam, SOAR study is considered the first and only so far on clinical pathogens respiratory infections conducted by method of multicenter domestic and international research in a standard process. Although the study results to date are no longer new, but the important results from this study are very significant for us to identify and from which have rational decisions in daily clinical practice.

 

Tai-tai-lieu

BQT.

Tin liên quan ...