– NICE guideline AECOPD 2016

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.  

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

 

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...