– Tạp chí hô hấp số 4, chuyên đề Dãn phế quản và Nhiễm trùng hô hấp dưới mạn tính

Dãn phế quản là tình trạng bệnh lý trong đó có sự dãn không hồi phục phế quản kèm phá hủy cấu trúc thành phế quản. Bệnh cảnh lâm sàng dãn phế quản thường rất thay đổi. Nguyên nhân gây dãn phế quản phức tạp khiến việc tiếp cận chẩn đoán bệnh nguyên gặp không ít khó khăn

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...