– Tạp chí hô hấp số 4: Chuyên đề Dãn phế quản và Nhiễm trùng hô hấp dưới mạn tính

Dãn phế quản là tình trạng bệnh lý trong đó có sự dãn không hồi phục phế quản kèm phá hủy cấu trúc thành phế quản. Bệnh cảnh lâm sàng dãn phế quản thường rất thay đổi. Nguyên nhân gây dãn phế quản phức tạp khiến việc tiếp cận chẩn đoán bệnh nguyên gặp không ít khó khăn

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI MẠN TÍNH
TS.BS. NGUYỄN VĂN THÀNH
Tóm tắt:
Trong khi nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thường được định nghĩa một cách cụ thể, trọn vẹn trong các tài liệu bệnh học và hướng dẫn điều trị thì nhiễm khuẩn hô hấp mạn tính thường được hiểu một cách mơ hồ và được đề cập đến rất ít. Tình trạng nhiễm khuẩn mạn tính, trong bài viết này, được hiểu như là có sự tồn tại bất thường mạn tính của vi khuẩn gây bệnh (không do lao) trên đường hô hấp dưới (colonization) và nhiễm khuẩn mạn tính thực sự. Nhiễm khuẩn hô hấp mạn tính trong mối quan hệ bệnh học với cơ thể còn nhiều điều chưa được làm rõ và các quan điểm điều trị tình trạng này vẫn còn nhiều bàn cãi. Tuy nhiên vẫn cần phải nói rằng nhiễm khuẩn hô hấp mạn tính có một vai trò quan trọng trong sinh bệnh học nhiều bệnh hô hấp, nhất là các bệnh mạn tính. Bài viết này tổng quan các tài liệu đề cập đến vấn đề này từ góc nhìn của một thầy thuốc lâm sàng. Hiểu biết về vấn đề này sẽ góp phần giải thích quá trình hình thành, phát triển của một số bệnh phế quản – phổi mạn tính và từ đó có cách tiếp cận điều trị hợp lý.

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN DÃN PHẾ QUẢN
TS.BS. LÊ THƯỢNG VŨ
Tóm tắt:
Dãn phế quản là tình trạng bệnh lý trong đó có sự dãn không hồi phục phế quản kèm phá hủy cấu trúc thành phế quản. Bệnh cảnh lâm sàng dãn phế quản thường rất thay đổi. Nguyên nhân gây dãn phế quản phức tạp khiến việc tiếp cận chẩn đoán bệnh nguyên gặp không ít khó khăn. Cơ chế bệnh sinh quan trọng là vòng xoắn bệnh lý: nhiễm trùng- khiếm khuyết các cơ chế đề kháng của cơ thể – ứ đọng dịch tiết và tắc nghẽn – viêm – dãn phế quản.
Chẩn đoán xác định dãn phế quản dựa trên bệnh cảnh lâm sàng gợi ý và hình ảnh học trong đó chụp CT ngực độ phân giải cao (HRCT) được xem là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán xác định bệnh. Phân bố dãn phế quản có vai trò định hướng nguyên nhân và điều trị. Tìm nguyên nhân, đặc biệt là các nguyên nhân điều trị được là thiết yếu trong tiếp cận dãn phế quản.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH DÃN PHẾ QUẢN
ThS.BS.CKII. HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
Tóm tắt:
ĐỊNH NGHĨA
Giãn phế quản là sự giãn không hồi phục khẩu kính của các phế quản, đặc trưng về mô học là sự biến đổi các lớp của thành phế quản và sự tăng tiết phế quản không hằng định. Đợt cấp được chẩn đoán khi có tối thiểu 4 triệu chứng trong các triệu chứng sau

CA LÂM SÀNG DÃN PHẾ QUẢN
BS CKI. TRƯƠNG THỊ DIỆU
Tóm tắt:
BỆNH ÁN
Thông tin dân số: bệnh nhân nữ, 36 tuổi, làm mướn. Từ năm 15 tuổi – 35 tuổi : bán cá, vác đá, phụ hồ, 8 tháng nay làm công nhân may.

TÓM TẮT CÁC KHUYẾN CÁO CỦA BTS DÃN PHẾ QUẢN KHÔNG PHẢI BỆNH XƠ HÓA NANG
ThS.BS. TRẦN XUÂN QUỲNH
Tóm tắt:
CẤP ĐỘ KHUYẾN CÁO:
Cấp độ khuyến cáo A. Có ít nhất một phân tích meta (meta-analysis), một phân tích hệ thống (systematic review) hoặc một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) với mức xếp loại 1++ và trực tiếp thể hiện trên quần thể nghiên cứu đích hoặc có nhiều nghiên cứu có cùng bằng chứng chính ở mức xếp loại 1+, trực tiếp thể hiện trên quần thể nghiên cứu đích và chứng minh được tính ổn định của kết quả.

BÀI DỊCH CƠ CHẾ BỆNH SINH DÃN PHẾ QUẢN
TS.BS. NGUYỄN THANH HỒI
Tóm tắt:
Có nhiều cơ chế khác nhau gây ra tình trạng giãn phế quản vĩnh viễn, không hồi phục. Tuy nhiên, cơ chế chung đều do co kéo, đè đẩy, và tổn thương các cấu trúc thành đường thở. Trong nhiều trường hợp, cơ chế giãn phế quản khó giải thích, và thường có liên quan, diễn biến xấu di do sự phá huỷ thành đường thở khi có nhiễm trùng đường thở mạn tính.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...