Phát hành Thẻ hội viên 2020

Hội Phổi Việt Nam đang triển khai việc thực hiện đăng ký Hội viên năm 2020 và phát hành thẻ hội viên năm 2020. Phí phát hành và đăng ký hội viên: 400.000đ/năm (12 tháng). Thẻ hội viên phát hành và có giá trị toàn quốc

THONG-BAO-PHAT-HANH-THE-HOI-VIEN-2020-1

Tin liên quan ...