Quy định đăng ký thành viên

Thông tin đăng ký sẽ được gửi về địa chỉ mail của VPĐD Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam tại Cần Thơ, thư ký Văn phòng sẽ liên lạc với thành viên để phát hành thẻ Hội viên

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ THẺ HỘI VIÊN

 

1. Quyền lợi của người mang thẻ Hội viên

          Tham dự không đóng phí các sinh hoạt khoa học do Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam tổ chức.

          Được nhận miễn phí Tạp chí chuyên ngành lao và bệnh phổi.

          Được tải miễn phí các tài liệu bằng cách nhập mã code trên thẻ Hội viên vào nội dung đăng nhập.

2. Nội dung đăng ký:

          Các thành viên muốn đăng ký thẻ Hội viên phải nhập đầy đủ các thông tin trong phần đăng ký

          Thông tin đăng ký sẽ được gửi về địa chỉ mail của VPĐD Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam tại Cần Thơ, thư ký Văn phòng sẽ liên lạc với thành viên để phát hành thẻ Hội viên

3. Phương thức phát hành thẻ Hội viên:

          Thẻ Hội viên được phát hành theo năm

          Phí phát hành: 200.000 vnđ/1 thẻ/1 năm

          Phương thức thanh toán: trực tếp hoặc chuyển khoản

4. Thông tin liên lạc:

Thành viên có nhu cầu đăng ký vui lòng liên hệ:

Phạm Trần Mộng Thảo

Email: vatld_ct@yahoo.com.vn

Mobile: 0909 443413.
Mẫu đăng ký làm  thành viên

 

 

 

Phó chủ tịch Hội lao và bệnh phổi Việt Nam

Trưởng VPĐD tại Cần Thơ

      (Đã ký)

 

TS.BS. Nguyễn Văn Thành

Tin liên quan ...