Respirology Volume 22, Issue 2, February 2017 của Hội Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương.

Chi tiết  mời đọc giả xem tại đây. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.2017.22.issue-2/issuetoc

Chi tiết  mời đọc giả xem tại đây.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.2017.22.issue-2/issuetoc

Tin liên quan ...