Sử dụng nội soi phế quản ống soi mềm trong thực hành bệnh viện