Tác nhân vi sinh gây NTHHD CĐ và tình đề kháng kháng sinh