Bài báo cáo khoa học

Bài báo cáo khoa học Tải về
Video – Xử trí cơn hen cấp tại tuyến cơ sở Xem tại đây
Video – Tiếp cận chẩn đoán và điều trị chồng lắp Hen-COPD (ACO) Xem tại đây
Video – Phục hồi chức năng cho bệnh nhân COPD Xem tại đây
Video – Điều trị sớm COPD để nâng cao chất lượng cuộc sống Xem tại đây