– Tạp chí hô hấp số 9: Chuyên đề Nhiễm trùng hô hấp dưới cộng đồng do vi khuẩn khó điều trị

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tai-tai-lieu

Tin liên quan ...