– Thông báo: Công bố tài liệu hướng dẫn quốc gia Hen và COPD

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam (VATLD) đang hoàn tất công tác biên soạn và chuẩn bị công bố Tài liệu Hướng dẫn quốc gia Hen và COPD. Đây là tài liệu khoa học được biên soạn và phản biện công phu của tập hợp các chuyên gia, các thầy thuốc chuyên khoa trong […]

Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam (VATLD) đang hoàn tất công tác biên soạn và chuẩn bị công bố Tài liệu Hướng dẫn quốc gia Hen và COPD. Đây là tài liệu khoa học được biên soạn và phản biện công phu của tập hợp các chuyên gia, các thầy thuốc chuyên khoa trong lĩnh vực Lao và Bệnh phổi trên toàn quốc và được Tổng hội y học Việt Nam đánh giá cao về tính khoa học và thực hành.

VATLD có kế hoạch công bố tài liệu này vào quý I năm 2015 trên phạm vi toàn quốc. VATLD kính mời các các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia phát hành, gửi quảng cáo, đặt mua tài liệu. Xin liên hệ với địa chỉ dưới đây để biết thêm chi tiết.

ThS. BS Cao Thị Mỹ Thúy
Mobile: 0918237207
e-mail: bscaothimythuy@yahoo.com

TM Ban Soạn thảo

Đã ký

TS. BS Nguyễn Văn Thành

Tin liên quan ...