– Thông báo: Hướng dẫn đăng ký tham dự MFR lần thứ 5, tháng 12/2016

Hội thảo chuyên đề MFR lần thứ 5, nội dung “Viêm phổi cộng đồng: Từ guideline tới thực hành” sẽ được tổ chức với hình thức hội thảo cùng chuyên gia với 4 báo cáp dẫn đề. Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Hội thảo chuyên đề MFR lần thứ 5, nội dung “Viêm phổi cộng đồng: Từ guideline tới thực hành” sẽ được tổ chức với hình thức hội thảo cùng chuyên gia với 4 báo cáp dẫn đề.

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...