– Thông báo: Về MFR lần thứ 5

Đã có một thời gian dài, thực hành Viêm phổi cộng đồng thiếu hướng dẫn chuẩn (hướng dẫn dựa trên các bằng chứng y học). Sau khi các tài liệu hướng dẫn tầm quốc tế ra đời, nhiều quốc gia, hội hô hấp đã có công bố các tài liệu hướng dẫn dựa trên bằng […]

Đã có một thời gian dài, thực hành Viêm phổi cộng đồng thiếu hướng dẫn chuẩn (hướng dẫn dựa trên các bằng chứng y học). Sau khi các tài liệu hướng dẫn tầm quốc tế ra đời, nhiều quốc gia, hội hô hấp đã có công bố các tài liệu hướng dẫn dựa trên bằng chứng y học (guideline). Mặc dù các tài liệu hướng dẫn được đánh giá là làm giảm tử vong, làm tăng sử dụng kháng sinh hợp lý, giảm chi phí y tế và giảm đề kháng kháng sinh

Chi tiết mời đọc giả xem tại đây.

Tin liên quan ...